Liên hệ

Liên Hệ
  • Công Ty Liên Doanh Sản Xuất Thép Vinausteel
    Km9, Vật Cách, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Tel: (84) 313 850 145 Fax: (84) 313 850 140
  • Email: info@vinausteel.com.vn
Liên Hệ
  • Công Ty Sản Xuất Thép Úc SSE
    Km9, Vật Cách, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
  • Tel: (84) 313 850 818 Fax: (84) 313 850 828
  • Email: ssesteel@sse.com.vn
Nội dung liên hệ