Tin tức

Tiệc Tất niên 2016

MÀN MÚA TƯƠNG TÁC GIỚI THIỆU THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC CỦA THÉP ÚC – THÉP VIỆT ÚC NĂM 2016:

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

Tatnien2016 (4)  Tatnien2016 (3)

Tatnien2016 (5)

Tatnien2016 (11)

Tatnien2016 (10)

Tatnien2016 (8)

Tatnien2016 (2)

Tatnien2016 (1)

Tatnien2016 (6)

Tatnien2016 (7)

Tri ân Khách hàng

Tatnien2016 (13)

Các Cá nhân xuất sắc của Thép Úc

Tatnien2016 (12)

Các Cá nhân xuất sắc của Thép Việt Úc

Tatnien2016 (14)

Tatnien2016 (15)