Tin tức

2010 – Bằng khen của Tổng Công ty Thép Việt Nam

Bằng khen của Tổng Công ty Thép Việt Nam năm 2010