Tin tức

2012 – Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng

Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng năm 2012