Giải thưởng

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014

Bằng khen của Bộ Công thương năm 2014

Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng năm 2012

Bằng khen của Tổng Công ty Thép Việt Nam năm 2010

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2010

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2010

    • 1
    • 2