Tin tuyển dụng

01/24/2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE

Công ty sản xuất Thép Úc SSE (Thép Úc) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất và kinh doanh thép xây dựng, thuộc tập đoàn Vietnam Industrial Investments LTD,… của Australia. Nhà máy Thép Úc đi vào vận hành từ năm 2000 với dây chuyền công nghệ hiện đại bậc […]

01/06/2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Công ty sản xuất Thép Úc SSE (Thép Úc) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất và kinh doanh thép xây dựng, thuộc tập đoàn Vietnam Industrial Investments LTD,… của Australia. Nhà máy Thép Úc đi vào vận hành từ năm 2000 với dây chuyền công nghệ hiện đại bậc […]