Contact Us

Liên Hệ
 • Công Ty Liên Doanh Sản Xuất Thép Vinausteel
  Km9, Vật Cách, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Tel: 0255 3850 145
 • Fax: 0225 3850 140
 • Email: info@vinausteel.com.vn
Liên Hệ
 • Công Ty Sản Xuất Thép Úc SSE
  Km9, Vật Cách, P. Quán Toan, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng
 • Tel: 0225 3850 818
 • Fax: 0225 3850 828
 • Email: ssesteel@sse.com.vn
Nội dung liên hệ