Hệ thống phân phối

Hệ thống phân phối
Google Map
 • Hà Nam

  Mr Quang

  Mobile : 0976697886

 • Trưởng đại diện thép Úc

  Phạm Hoàng Sơn

  Mobile : 0912 008 135

 • Trưởng đại diện thép Việt Úc

  Phạm Công Khanh

  Mobile : 0914 943 303

 • Ba Vì

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947 776 799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Ba Đình

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Bắc Từ Liêm

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Nam Từ Liêm

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Cầu Giấy

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Chương Mỹ

  Thép Úc: Mr Quang

  Mobile : 0976 697 886

  Thép Việt Úc: Ms Huệ

  Mobile : 0983 636 736

 • Đan Phượng

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947 776 799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Đông Anh

  Thép Úc: Ms Nguyệt

  Mobile : 0977 880 691

  Thép Việt Úc: Mr Khanh

  Mobile : 0914 943 303

 • Đống Đa

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Gia Lâm

  Thép Úc: Ms Nguyệt

  Mobile : 0977 880 691

  Thép Việt Úc: Mr Khanh

  Mobile : 0914 943 303

 • Hai Bà Trưng

  Thép Úc: Mr Hòa

  Mobile : 0904 877 587

  Thép Việt Úc: Mr Hoan

  Mobile : 0912 019 839

 • Hà Đông

  Thép Úc: Mr Quang

  Mobile : 0976 697 886

  Thép Việt Úc: Ms Huệ

  Mobile : 0983 636 736

 • Hoài Đức

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947 776 799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Hoàng Mai

  Thép Úc: Mr Hòa

  Mobile : 0904 877 588

  Thép Việt Úc: Mr Hoan

  Mobile : 0912 019 839

 • Hoàn Kiếm

  Thép Úc: Mr Hòa

  Mobile : 0904 877 587

  Thép Việt Úc: Mr Hoan

  Mobile : 0912 019 839

 • Long Biên

  Thép Úc: Ms Nguyệt

  Mobile : 0977 880 691

  Thép Việt Úc: Mr Khanh

  Mobile : 0914 943 303

 • Mỹ Đức

  Thép Úc: Mr Quang

  Mobile : 0976 697 886

  Thép Việt Úc: Ms Huệ

  Mobile : 0983 636 736

 • Thường Tín

  Thép Úc: Mr Hòa

  Mobile : 0904 877 588

  Thép Việt Úc: Mr Hoan

  Mobile : 0912 019 839

 • Thanh Oai

  Thép Úc: Mr Quang

  Mobile : 0976 697 886

  Thép Việt Úc: Ms Huệ

  Mobile : 0983 636 736

 • Thanh Trì

  Thép Úc: Mr Hòa

  Mobile : 0904 877 588

  Thép Việt Úc: Mr Hoan

  Mobile : 0912 019 839

 • Thạch Thất

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947 776 799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Tây Hồ

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Quốc Oai

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947 776 799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Phúc Thọ

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947 776 799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Phú Xuyên

  Thép Úc: Mr Hòa

  Mobile : 0904 877 588

  Thép Việt Úc: Mr Hoan

  Mobile : 0912 019 839

 • Thanh Xuân

  Thép Úc: Mr Giang

  Mobile : 0973 171 940

  Thép Việt Úc: Mr Quang Hưng

  Mobile : 0983 868 368

 • Sơn Tây

  Thép Úc: Mr Thế Anh

  Mobile : 0947776799

  Thép Việt Úc: Mr Long

  Mobile : 01695 445 445

 • Ứng Hòa

  Thép Úc: Mr Quang

  Mobile : 0976697886

  Thép Việt Úc: Ms Huệ

  Mobile : 0983 636 736

 • Thép Việt Úc

  Lại Quang Dũng

  Mobile : 0934 687 729

 • Thép Úc

  Vũ Hữu Việt

  Mobile : 0913 272 649

  Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mobile : 0918 246 089