News

Tri ân Khách hàng 2017

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH MYANMAR (THÁNG 2-2017).

2017-02-14 18.34.06

DSCF4210 Chua Vang Shwedagon

Truong Thien vien Kyat Khat Wine GalaDinner (5) GalaDinner (4) GalaDinner (2) GalaDinner (1) DSCF5006 DSCF4893 DSCF4805 DSCF3861 Chua Chaukhtat Gyi 2017-02-16 21.23.05 2017-02-16 05.12.40 2017-02-16 04.43.46 2017-02-14 21.40.03 2017-02-16 04.36.35